Στηριγμένος πάνω σε ιστορικά δεδομένα και συγκεκριμένα στην πολιορκία της Ρόδου, ο Ιάκωβος Καμπανέλλης έγραψε το 1952 το έργο του ‘Ο μπαμπάς ο πόλεμος’. Πρόκειται για ένα είδος σάτιρας του πολέμου, επηρεασμένης από την ένταση της ψυχροπολεμικής περιόδου, η οποία ‘συνοδευόταν’ από μεγάλες προσδοκίες: ‘Η ελπίδα πως ο πόλεμος που είχε τελειώσει λίγα χρόνια πριν στην Ελλάδα ήταν ο τελευταίος, έμοιαζε με παιδαριώδη αφέλεια. Η κατάσταση ήταν και τότε θολή και απειλητική. Οι σύμμαχοι σαν να είχαν μολυνθεί από το κακό που πολέμησαν και έγιναν νικητές και διάδοχοί του’, σημειώνει ο συγγραφέας.